IA-D WEBB
IA-D WEBB
En desktopversion av IA-D världen

Startsidan för många av våra lösningar, produkter och applikationer inom IA-D. Här hittar du exempelvis på ett enkelt sätt historiska data från våra produkter och sensorer. Vi kommer att utveckla denna mjukvara till att omfatta produktregister, beräkningsprogram och dimensioneringsverktyg för våra beställare och föreskrivande konsulter.

(I drift)

IA-D APP
IA-D APP
Digitala multiverktyget för IA-D användare

Vår ”app” är skapad från våra användares perspektiv, för att ansluta mot våra system och produkter. Där hittar du allt från driftinställningar, aktuella värden på produkter och sensorer samt indikation på avvikelser/felanmälningar på fastighetens system för luft- och vatteninstallationer. IA-D appen binder ihop alla IA-D:s produkter och system i ett enkelt gränssnitt. Logga in och bli en del av IA-D familjen.

(I drift)

IA-D QR
IA-D QR
System för integration av projektering, installation, drift, service etcetera

Vårt nytänkande system för information kring våra projekt och produkter. Allt blir enklare, för oss som leverantör, för projekteringen och installationen och inte minst för driften av våra produkter.

(Kontakta oss för mer information!)

IA-D ARKIVET
IA-D ARKIVET
Produkt- och Projektarkivet

I arkivet har vi samlat allt som våra användare kan behöva i termer av dokumentation kring våra produkter: filmer, referensprojekt, mätningar, certifieringar med mera.

(Kontakta oss för mer information!)

IA-D KORT 1.0
IA-D KORT 1.0
Kommunikationsenhet som sköter snacket mellan produkterna, sensorerna och vår molntjänst

Första generationen av denna enhet har vi utvecklat under två års tid. Det är ett unikt styrkort som modulärt kan bestyckas med olika hård- och mjukvara beroende på kundens och projektets behov. Det kommunicerar både med MODBUS och BACNET (mot överordnat styrsystem), mot direkt mot användaren via BLE5 (Bluetooth) och NB-IOT/4G

(I lager)

IA-D MATRIX™
IA-D MATRIX™
Unikt patentsökt system för luftflödesjustering (VAV) av InventiAirs produkter

Systemet, som är patentsökt, har många fördelar såsom flödesjustering direkt i produkten, med mycket låga ljudvärden även vid höga drivtryck. Denna justering gör att funktionen för kyla/värme i klimatprodukterna bibehålls även vid låga luftflöden. Matrix kan utan problem eftermonteras i förberedda InventiAir-produkter och styrs enkelt via IA-D kort 1.0.

(I lager)

IA-D SUPRA
IA-D SUPRA
Luftflödesjustering genom kanalspjäll eller direkt i tilluftsdon

Ett kunddrivet behov från olika projekt gav oss energi att utveckla en enkel lösning för att justera ett luftflöde (VAV) på tilluftsdonet Supra samt andra tilluftsdon såsom Tubus Wall och Tubus Raw. VAV-lösningen är anpassad för att kommunicera mot IA-D kort 1.0 samt IA-D T-Sensor och kommer att ingå i IA-D familjen.

(under utveckling)

IA-D T-SENSOR
IA-D T-SENSOR
Integrerad eller extern sensor för mätning av lufttryck i kanal eller produkter

Vår egenutvecklade differentialtryck-sensor mäter lufttrycket i våra produkter eller kanalsystemet som ansluter dem. Sensorn kan enkelt integreras med sin funktion i IA-D kort 1.0 eller som en fristående enhet. Den kommunicerar trådbundet eller trådlöst beroende på installationens behov. Tillsammans med IA-D kort 1.0 omvandlar den aktuellt lufttryck till luftflöde med produktens fasta eller justerbara k-faktor

(i lager)

IA-D R-SENSOR
IA-D R-SENSOR
Rumsgivare och sensor som mäter CO2, temperatur, fukt och partiklar i luften med trådlös kommunikation

Vi ställer så höga krav på olika leverantörers rumsgivare och sensorer till vårt lab, så när vi skulle ta fram en produkt till våra kunder var vi riktigt petiga. Vår givare kan bestyckas med olika typer av sensorer för att läsa värden för temperatur, koldioxid, fukt, VOC och partiklar. Dessa värden kommuniceras sedan direkt mot en molntjänst eller via vårt eget IA-D kort 1.0

(i lager)

IA-D UPPKOPPLING
IA-D UPPKOPPLING
Vår integrerade uppkoppling/modem är vår navelsträng till vår molntjänst

Vi har följt den snabba utvecklingen av olika IOT-uppkopplingar under många år. Vårt val är baserat på tillförlitlighet och säkerhet. Beroende på projekt använder vi oss av NB-IOT (Telia) eller 4G (Telenor) för att kommunicera data från IA-D produkterna till vår molntjänst. Självklart fungerar samtliga våra IA-D produkter lokalt utan uppkoppling, men fördelarna såsom övervakning och energioptimering är bara två av många kundvärden som ett uppkopplat rum ger.

(i lager)

IA-D RC
IA-D RC
Produkt för reglering av klimat och luftflöde

Det började som en dröm och nu är den snart verklighet. Egentligen fullkomligt logiskt, eftersom vi på InventiAir utvecklar och testar våra produkter i vårt egna labb, vet vi också exakt hur de fungerar optimalt. Nu flyttar vi den kunskapen vidare till driften av lokalen och fastigheten, så att ventilationen, värmen och kylan regleras på bästa sätt.

(under utveckling)

IA-D LAB
IA-D LAB
Produkt och tjänst för mätning och rapportering av inomhusklimatet

IA-D Lab mäter ventilationen i alla typer av lokaler med IA-D sensorerna. Tillsammans med annan data från överordnat system samt vår unika IA-D monitor skapar vi en full överblick om nuläget i lokalen. IA-D Lab mäter inte bara jnomhusklimatet, den levererar unik mätdata hur ventilationen ”egentligen” fungerar inomhus! –

(Lanserad)

IA-D MONITOR
IA-D MONITOR
Hårdvara och mjukvara för insamling av mätpunkter från sensorer och reglering

Denna produkt är under utveckling och testas vid olika projekt

(under utveckling)

IA-D TACTIC
IA-D TACTIC
Unikt system (produkt och tjänst) för optimering av InventiAirs luft- och klimatprodukter mot inomhusklimatet och fastighetens energiförbrukning.

Denna produkt är under utveckling