IAD Logo
Vår syn på digitaliseringen!

InventiAir Digital (IA-D) är digitaliseringen (Proptech) av våra produkter och tillhörande tjänster för alla typer av lokaler och fastigheter.

Vi levererar årligen våra produkter till 150 – 200 olika typer byggprojekt och ser det som en naturlig utveckling av bredda vårt kunderbjudande inom IoT och Proptech. Digitaliseringen ger oss också fördelar att mäta kundvärden såsom energibesparingar och bättre inomhusmiljö

Vidare ger IA-D oss möjligheter att kommunicera med våra produkter för att styra och optimera dem. Då kan vi också vara med och övervaka driften av lokalen de är installerade i.

För oss på InventiAir som älskar innovationer och produktutveckling ger digitaliseringen oss också viktig data och återkoppling att utveckla och förbättra våra produkter